Detta är platsen för den som letar efter våra opublicerade rapporter och PM. Här nedanför finns en lista där rapporterna är ordnade efter nummer i rapportserien (ACR) respektive utgivningsdatum (PM). 

 

AC-rapporterna utgör nio gånger av tio underlag för tillståndsprövning enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och kulturmiljölagen (SFS 1988:950), antingen omfattande bara en vanlig arkeologisk utredning steg 1 eller även innehållande en komplett kulturmiljöutredning (kulturmiljö- och påverkansanalys). Ett antal AC-rapporter utgörs av påverkansanalyser sammanställda inför överklaganden eller domstolsförhandlingar.

PM:en är den enklaste rapportformen i vårt företag. De allra minsta uppdragen, eller uppdrag med mycket blygsamma resultat, t.ex. inga påträffade fornlämningar, redovisas i PM. Vissa PM gäller frivilliga arkeologiska utredningar, andra är sammanställda efter länsstyrelsebeslut. Ett större antal utgör s.k. kulturhistoriska förstudier. Vi har på senare år övergått till att benämna dem kulturmiljöanalyser, som mycket bättre svarar mot kundernas behov i samband med tillståndsansökningar. Bland PM:en finner man också yttranden och skrivelser av andra slag.

Överst listas de mycket oftare utkommande AC-rapporterna och under dem följer PM:en. Så småningom kommer både PM och AC-rapporter att bli sökbara på landskap och socken här intill. Efterhand kommer de även att bli nedladdningsbara. Tills vidare är du välkommen att kontakta oss om du är intresserad av någon särskild rapport eller PM.

 

 

AC-rapporter

 

2017

 

Vindbruk på Vikbolandet: kulturmiljö- och påverkansanalys, projekt Vikboland Vind, Vindpark Ormsätter och Vindpark Jonsberg, inom Härads­hammars, Jons­bergs, Rönö och Östra Husby socknar, Norrköpings kommun, Östergötlands län. AC-rapport 1712. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning steg 1 vid väg E4 på sträckan Broänge–Ljusvattnet, Lövångers och Bureå socknar, Skellefteå kommun, Västerbottens län. AC-rapport 1711. Britta Wennstedt Edvinger.

Finnåberget: arkeologisk utredning steg 1 inför vindkraftsutbyggnad inom Bispgården, Fors socken, Jämtland, Ragunda kommun, Jämtlands län, samt Lövliden, Helgums socken, och Ledingetorp, Graninge socken, Ångermanland, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. AC-rapport 1710. Britta Wennstedt Edvinger.

Syrhåla och Sörred: arkeologisk utredning steg 1 inom delar av Björ­landa och Lundby socknar, Bohuslän, Göteborgs stad, Västra Götalands län. AC-rapport 1709. Britta Wennstedt Edvinger.

Kompletterande kulturmiljöutredning avseende kraftledning på sträckan Horred–Breared; Öxne­valla, Torestorps, Kungsäters, Gunnarsjö och Karl Gustavs socknar i Västergöt­lands landskap samt Fagereds, Ullareds, Gällareds, Krogsereds, Drängsereds, Torups, Slättåkra och Enslövs socknar i Hallands landskap; Marks kommun, Västra Götalands län, och Varbergs, Falkenbergs, Hylte och Halmstads kommuner, Hallands län. AC-rapport 1708. Britta Wennstedt Edvinger.

Gustav Adolf: kulturmiljö- och påverkansanalys inför planerat vindbruk inom Halla, Näs, Snöre, Ynäs och Öna i Ekshärads socken samt Gustavaskogen, Nains­fallet, Stenbohöjden, Stenbo­kullen och Valla i Gustav Adolfs socken, Hagfors kommun, Värmlands län. AC-rapport 1707. Britta Wennstedt Edvinger.

Nylandsbergen: arkeologisk utredning steg 1 inför vindkraftsutbyggnad inom Nora och Gravtjärn i Sättna socken och Sodalen i Indals socken, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. AC-rapport 1706. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljöutredning inför ny luftledning på sträckan Horred–Breared, Öxne­valla, Torestorps, Kungsäters, Gunnarsjö och Karl Gustavs socknar i Västergöt­lands landskap samt Fagereds, Ullareds, Gällareds, Krogsereds, Drängsereds, Torups, Slättåkra och Enslövs socknar i Hallands landskap, Marks kommun, Västra Götalands län, och Varbergs, Falkenbergs, Hylte och Halmstads kommuner, Hallands län. AC-rapport 1705. Britta Wennstedt Edvinger.

130 kV-ledning på sträckan Älvkarleby–Dannemora; arkeologisk utredning steg 1 inom delar av Älvkarleby, Västlands, Tolfta, Österlövsta, Tegelsmora och Danne­mora socknar, Uppland, Älvkarleby, Tierps och Östhammars kommuner, Uppsala län. AC-rapport 1704. Britta Wennstedt Edvinger.

Påverkansanalys: riksintresset Olsbenning–Lapphyttan och Målarbergets vindpark, Karbennings socken, Norbergs kommun, Västmanlands län. AC-rapport 1703. Britta Wennstedt Edvinger.

Folkesmålen: arkeologisk utredning steg 1 inför vindkraftsutbyggnad inom Mårdstorp i Torpa socken och Folkesmålen i Asby socken, Östergötland, Ydre kommun, Östergötlands län. AC-rapport 1702. Britta Wennstedt Edvinger.

Stigared: kompletterande arkeologisk utredning steg 1 inför vindkraftsutbyggnad inom Holmarp, Gällstads-Boarp Boared, Gästared, Kälabo, Stigared och Älmebäcken samt Tokared och Vriö i Grönahögs, Gullereds, Gällstads, Hössna, och Strängsereds socknar, Västergötland, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. AC-rapport 1701. Britta Wennstedt Edvinger.

 

 2016

Gärdesfloberget: kulturmiljö- och påverkansanalys inför planerat vindbruk, Västerskucku och Handsjön, Rätans socken, Bergs kommun, Jämtlands län. AC-rapport 1615. Britta Wennstedt Edvinger.

Hammerdal 397 och 407: dokumentation av ett område med skogsbrukslämningar inom Åsen 7:13, Hammerdals socken, Strömsunds kommun, Jämtlands län. AC-rapport 1614. Britta Wennstedt Edvinger.

Nya luftledningar söder om Stugun: arkeologisk utredning steg 1 inom delar av Brunflo, Håsjö, Lits, Nyhems, Stuguns och Sundsjö socknar, Bräcke, Ragunda och Östersunds kommuner, Jämtlands län. AC-rapport 1613. Britta Wennstedt Edvinger.

Fäbodberget: arkeologisk utredning steg 1 inför vindkraftsutbyggnad, Lycksele och Fredrika socknar, Lappland, Lycksele kommun, Västerbottens län. AC-rapport 1612. Britta Wennstedt Edvinger.

Hälsingegården Fågelsjö gammelgård och Skaftåsens vindpark: påverkansanalys inför vindkraftsutbyggnad, Los socken, Ljusdals kommun, Gävleborgs län, och Lill­härdals och Svegs socknar, Härjedalens kommun, Jämtlands län. AC-rapport 1611. Britta Wennstedt Edvinger.

Åskälen–Trekilen: arkeologisk utredning steg 1 inför nya 33 kV-ledningar inom Hammerdals socken, Strömsunds kommun, och Häggenås socken, Östersunds kommun, Jämtlands län. AC-rapport 1610. Britta Wennstedt Edvinger.

Nya gång- och cykelvägar: kulturmiljö- och påverkansanalys samt arkeologisk utredning steg 1 av berörda sträckor vid väg 168 inom Lycke, Hålta och Ytterby socknar, väg 574 inom Solberga och Kareby socknar samt väg 604 inom Torsby socken, Bohuslän, Kungälvs kommun, Västra Götalands län. AC-rapport 1609. Britta Wennstedt Edvinger.

Åshult: arkeologisk utredning steg 1 samt kulturmiljö- och påverkansanalys inför en planerad vindpark i Dädesjö socken, Småland, Växjö kommun, Kronobergs län. AC-rapport 1608. Britta Wennstedt Edvinger.

Selkävaara: kulturmiljö- och påverkansanalys inför planerat vindbruk inom Allmänningsskogen, Kainulasjärvi och Tärendö, Tärendö socken, Pajala kommun, Norrbottens län. AC-rapport 1607. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Käymävaara: kulturmiljö- och påverkansanalys inför planerat vindbruk inom Allmänningsskogen, Käymäjärvi och Tornefors i Pajala och Junosuando socknar,
Pajala kommun, Norrbottens län. AC-rapport 1606. Britta Wennstedt Edvinger.

Ängersjökölen: arkeologisk utredning inför en ny 45 kV-ledning, Ytterhogdals och Ängersjö socknar, Hälsingland, Härjedalens kommun, Jämtlands län. AC-rapport 1605. Britta Wennstedt Edvinger.

Kraftverk på Kapelludden: kulturmiljöanalys inför planerat utbyte av vindkraftverk, Öndarve 3:2, Närs socken, Gotland. AC-rapport 1604. Britta Wennstedt Edvinger.

Vindbruk på Gråtanliden: kulturmiljöanalys inför en planerad vindpark på gränsen mellan Stensele och Vilhelmina socknar, Lappland, Storumans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. AC-rapport 1603. Britta Wennstedt Edvinger.

Bockstigen: påverkan av vindkraftverk på kulturvärden och landskap i Fide, Hablingbo, Hamra, Havdhem, Näs, Sundre, Vamlingbo och Öja socknar, Gotland. AC-rapport 1602. Britta Wennstedt Edvinger.

Näsudden Öst: påverkan på kulturvärden och landskap inom Näs och Storsudrets fem socknar, Fide, Hamra, Sundre, Vamlingbo och Öja, Gotland. AC-rapport 1601. Britta Wennstedt Edvinger.

 

2015

Risträsk–Stöttingfjället: påverkan på riksintresset av Pauträsk vindkraftpark, Stensele och Vilhelmina socknar, Lappland, Storumans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. AC-rapport 1518. Britta Wennstedt Edvinger.

Vaggeryd: arkeologisk utredning steg 1 inför vindkraftsutbyggnad inom delar av Byarums, Tofteryds och Åkers socknar, Småland, Vaggeryds kommun, Jönköpings län. AC-rapport 1517. Britta Wennstedt Edvinger.

Blakliden: arkeologisk utredning steg 1 inför vindkraftutbyggnad inom Storberget och Tallsjö m.fl., Fredrika socken, Lappland, Åsele kommun, Västerbottens län. AC-rapport 1516. Britta Wennstedt Edvinger.

Ånglarna: kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Svärdsjö besparingsskog, Svärdsjö socken, Falu kom¬mun, Dalarnas län. AC-rapport 1515. Britta Wennstedt Edvinger.

Lehtirova: arkeologisk utredning steg 1 inför vindkraftutbyggnad inom Allmännings­skogen, Ullatti och Vettasjoki, Gällivare socken och kommun, samt Kompelusvaara, Lahnajärvi, Rissa och Suorsa, Tärendö socken, Pajala kommun, Norrbottens län. AC-rapport 1514. Britta Wennstedt Edvinger.

Stigared: arkeologisk utredning steg 1inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Björn­hult, Boared, Bondabo, Gästared, Kalabo, Nyarp, Stigared, Tokared, Ubbared, Älme­bäcken och Äspered i Gullereds och Strängsereds m.fl. socknar, Västergötland, Ulrice­hamns kommun, Västra Götalands lä. AC-rapport 1513. Britta Wennstedt Edvinger.

Riksintressen och vindbruk: påverkansanalys inför planerad vindkrafts­utbyggnad inom Byarums, Tofteryds och Åkers socknar, Vaggeryds kommun, Jönköpings lä. AC-rapport 1512. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 i Siggebohyttans projektområde för vindkraft, Bromsjöbodar, Dyrkatorp, Fornbohyttan, Munkhyttan, Torphyttan, Västantorp, Östra Öskevik, Linde socken, Västmanland, Lindesbergs kommun, Örebro län. AC-rapport 1511. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför en planerad gasledning på sträckan Norrsundet–Sandviken, Gävle, Hamrånge, Hille, Ockelbo, Valbo och Sandvikens socknar, Gästrikland, Gävle, Ockelbo och Sandvikens kommuner, Gävleborgs län. AC-rapport 1510. Britta Wennstedt Edvinger.

Svappavaara malmfält: arkeologisk utredning steg 1, Jukkasjärvi socken, Lappland, Kiruna kommun, Norrbottens län. AC-rapport 1509. Britta Wennstedt Edvinger.

Brännliden: arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Månghörningen, Jörns socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. AC-rapport 1508. Britta Wennstedt Edvinger.

Hageskruv-Nybro: kulturmiljöanalys inför ny 130 kV-ledning genom Lenhovda, Älghult och Ekeberga samt Hälleberga och Madesjö socknar, Småland, Upp­vidinge och Lessebo kommuner, Kronobergs län, samt Nybro kommun, Kalmar län. AC-rapport 1507. Britta Wennstedt Edvinger.

Simmarp: kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Erikstad, Johanneshus, Simmarp och Vittaryds-Nygård, Vittaryds socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län. AC-rapport 1506. Britta Wennstedt Edvinger.

Vindbruk i Vaggeryd: kulturmiljöanalys, Byarums, Tofteryds och Åkers socknar, Småland, Vaggeryds kommun, Jönköpings län. AC-rapport 1505. Britta Wennstedt Edvinger.

Furuby: kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vind­krafts­utbyggnad i Attsjö och Änga, Furuby socken, Småland, Växjö kommun, Kronobergs län. AC-rapport 1504. Kjell Edvinger & Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljö och vindbruk: påverkansanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad i Dalåsen, Bergs kommun, Ovikens och Myssjö socknar, Jämtlands län. AC-rapport 1503. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför ny 40 kV-ledning på sträckan Edshultshall–Hårleby, Morlanda och Tegneby socknar, Orusts kommun, Västra Götalands län. AC-rapport 1502. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljö och vindbruk: påverkansanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, Börrums, Gryts och Ringarums socknar, Östergötlands län. AC-rapport 1501. Britta Wennstedt Edvinger.

 

2014

Malmberget: kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför utökad gruvbrytning, Malmberget, Malmberget 2:4, Robsam 1:1>2 och Storlandet, Gällivare socken, Lappland, Gällivare kommun, Norrbottens län. AC-rapport 1414. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför en planerad naturgasledning på sträckan Gävle–Hofors, Gävle, Valbo, Sandvikens, Ovansjö och Torsåkers socknar, Gästrikland, Gävle, Sandvikens och Hofors kommuner, Gävleborgs län. AC-rapport 1413. Britta Wennstedt Edvinger.

Lilljansberget: arkeologisk utredning steg 1 inför ny detaljplan inom Stadsliden 6:6, Umeå stad, Västerbottens län. AC-rapport 1412. Britta Wennstedt Edvinger.

Nordkölen: kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad i Rätans socken, Bergs kommun, Jämtlands län. AC-rapport 1411. Britta Wennstedt Edvinger & Magnus Stenhols.

Tvinnesheda: arkeologisk utredning steg 1 inför vindkraftsutbyggnad inom Nottebäcks och Åseda socknar, Småland, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. AC-rapport 1410. Britta Wennstedt Edvinger.

Gammalbodberget: arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Åsarne-Österåsen 1:33>2 och 4:46>1, Åsarne socken, Bergs kommun, Jämtlands län. AC-rapport 1409. Britta Wennstedt Edvinger.

Målajord: kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Dädesjö socken, Småland, Växjö kommun, Kronobergs län. AC-rapport 1408. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning steg 1 på Blackfjället och Blodrotberget inför planerad vind-krafts¬utbyggnad, Anundsjö socken, Ångermanland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. AC-rapport 1407. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför utökad gruvbrytning i Svappavaara och Svappavaara malmfält, Jukkasjärvi socken, Lappland, Kiruna kommun, Norrbottens län. AC-rapport 1406. Britta Wennstedt Edvinger.

Boarp: kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad i Ekesås, Ekhult, Mörhult, Norra Hult, Taglarp, Tofteryds-Gimmarp, Tofteryds-Skog och Tofteryds-Torp, Svenarums och Tofteryds socknar, Småland, Vaggeryds kommun, Jönköpings län. AC-rapport 1405. Britta Wennstedt Edvinger.

Riksintresseområdet Risträsk–Stöttingfjället och Pauträsks vindkraftpark: påverkans­analys inför planerad vindkraftsutbyggnad, Stensele och Vilhelmina socknar, Lappland, Stor­umans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. AC-rapport 1404. Britta Wenn­stedt Edvinger.

Hälsingegården Gästgivars och Hallbråns vindkraftpark: påverkansanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad, Arbrå socken, Hälsingland, Bollnäs kommun, Gävleborgs län. AC-rapport 1403. Britta Wennstedt Edvinger.

Blisterliden: kulturmiljöanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Bäcknäs m.fl., Burträsks socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. AC-rapport 1402. Britta Wennstedt Edvinger.

Högaliden: kulturmiljöanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Andersliden m.fl., Burträsks och Bygdeå socknar, Robertsfors och Skellefteå kommuner, Västerbottens län. AC-rapport 1401. Britta Wennstedt Edvinger.

 

2013

Arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad i projektområdet Långholmsberget, Billsjön, Söderbärke socken, Smedjebackens kommun, Dalarnas län. AC-rapport 1325. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad i projektområdet Lockarp, Skede socken, Vetlanda kommun, och Mellby socken, Eksjö kommun, Småland, Jönköpings län. AC-rapport 1323. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad på Röjdtjärnliden och Österstyckberget, Bjurholms socken, Ångermanland, Bjurholms kommun, Västerbottens län. AC-rapport 1322. Britta Wennstedt Edvinger & Bernt Ove Viklund.

Långsjöby: kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad i Långvattnet, Stensele socken, Lappland, Storumans kommun, Västerbottens län. AC-rapport 1321. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning steg 1 av vägkorridorer till den planerade vindparken Älmedal inom Gassgöljhult, Göljhult, Horvhult, Mörtelek, Tälleryd och Ösjöbol, Åseda socken, Småland, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. AC-rapport 1320. Britta Wennstedt Edvinger.

400 kV-ledning på sträckan Lindbacka–Östansjö: kompletterande arkeologisk utredning steg 1 inom Tälle, Aspsätter och Getabrotorp, Hallsbergs socken, Närke, Hallsbergs kommun, Örebro län. AC-rapport 1319. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning steg 1: vindpark Skalleberg inom Bossgården, Dunabolet, Fågelås-Torp, Getaryggen, Skalleberg, Stora Björstorp och Söderryd, Södra Fågelås socken, Västergötland, Hjo kommun, Västra Götalands län. AC-rapport 1318. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Arkeologisk utredning steg 1: vägkorridorer på Skottfjället, Bräcke, Folkesberg, Färlev, Rom och Skörbo, Bro, Bärfendals och Svarteborgs socknar, Bohuslän, Lysekils och Munkedals kommuner, Västra Götalands län. AC-rapport 1317. Britta Wennstedt Edvinger.

Långholmsberget: kulturmiljöanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Billsjön, Söderbärke socken, Smedjebackens kommun, Dalarna. AC-rapport 1316. Britta Wennstedt Edvinger & Elin Heinerud.

Dalen: kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad på gränsen mellan Solberga, Kareby, Jörlanda och Romelanda socknar, Bohuslän, Kungälvs och Stenungsunds kommuner, Västra Götalands län.  AC-rapport 1315. Britta Wennstedt Edvinger & Elin Heinerud.

Målarberget: kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkrafts­utbygg­nad inom Bjurfors och Gäsjö i Norbergs socken samt Högfors, Hökmora, Nickebo och Olsbenning i Karbennings socken, Norbergs kommun, Västmanland, samt inom Stora Åvesta i Folkärna socken, Avesta kommun, Dalarna. AC-rapport 1314. Britta Wennstedt Edvinger.

Fisksjölandet: kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad i Stuguns socken, Jämtland, Ragunda kommun, Jämtlands län. AC-rapport 1313. Britta Wennstedt Edvinger.

Gråtanliden: kulturmiljöanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Stensele och Vilhelmina socknar, Lappland, Storumans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. AC-rapport 1312. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning steg 1 i Strömfjällspasset samt Östra och Västra Klockarfjället, Vemdalens socken, Härjedalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län. AC-rapport 1311. Britta Wennstedt Edvinger.

Björnsjöbodarna: kulturmiljöanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Stugun, Håsjö, Nyhem, Hällesjö och Sundsjö socknar, Ragunda och Bräcke kommuner, Jämtlands län. AC-rapport 1310. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkrafts­utbygg­nad i Hälsingeskogen, Alfta socken, Hälsingland, Ovanåkers kommun, Gävleborgs län. AC-rapport 1309. Britta Wennstedt Edvinger.

Älmedal: kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad i Gassgöljhult, Göljhult, Horvhult, Mörtelek, Tälleryd och Ösjöbol, Åseda socken, Småland, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. AC-rapport 1308. Britta Wennstedt Edvinger.

Göteborgs hamn: kulturhistorisk förstudie inför en planerad gasledning, f.d. Björlanda socken, Bohuslän, och Lundby socken, Västergötland, Göteborgs stad, Västra Götalands län. AC-rapport 1307. Britta Wennstedt Edvinger.

Brännan: kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1, Hökhult, Lenhovda, Vret, Lenhovda socken, Småland, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. AC-rapport 1306. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkrafts­utbyggnad i Ödmården, Skogs och Söderala socknar, Hälsingland, Söderhamns kommun, Gävleborgs län. AC-rapport 1305. Britta Wennstedt Edvinger.

Verkanliden: kulturmiljöanalys inför en planerad vindpark inom Långvattnet, Norrberg, Näsvattnet och Skarvsjö, Stensele socken, Lappland, Storumans kommun, Väster­bottens län. AC-rapport 1304. Britta Wennstedt Edvinger.

Krägga: kulturmiljöanalys inför en ny trafikplats vid E18 i Nyckelby, Övergrans socken, Uppland, Håbo kommun, Uppsala län. AC-rapport 1303. Britta Wennstedt Edvinger .

Vitberget–Granåsen: kulturhistorisk förstudie – kulturmiljöanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad, Ytterlännäs och Gudmundrå-Kramfors socknar, Ångermanland, Kramfors kommun, Västernorrlands län. AC-rapport 1302. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljöutredning – arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad vid Berg, Åseda och Älghults socknar, Småland, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. AC-rapport 1301. Britta Wennstedt Edvinger.

 

2012

Kulturmiljöutredning – arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad vid Dalåsen, Ovikens och Myssjö socknar, Bergs kommun, Jämtlands län. AC-rapport 1216. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför en planerad 130 kV-ledning på sträckan Färlev–Tossene, Tossene, Bro och Håby socknar, Bohuslän, Sotenäs, Lysekils och Munkedals kommuner, Västra Götalands län. AC-rapport 1215. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkrafts­utbygg­nad i Hälsingeskogen, Alfta socken, Hälsingland, Ovanåkers kommun, Gävleborgs län. AC-rapport 1214. Britta Wennstedt Edvinger.

Transformatorstation i Grönviken: arkeologisk utredning steg 1, Vallhalla, Ockelbo socken, Gästrikland, och Lingbo, Skogs socken, Hälsingland, Ockelbo kommun, Gävleborgs län. AC-rapport 1213. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad i Ödmården, Skogs och Söderala socknar, Hälsingland, Söderhamns kommun, Gävleborgs län. AC-rapport 1212. Britta Wennstedt Edvinger.

Kulturmiljöutredning inför planerad vindkraftsutbyggnad i Tornäs projektområde, Föllinge Prästbord 1:1 och Tornäs 2:20, delar av, Föllinge socken, Krokoms kommun, Jämtlands län. AC-rapport 1211. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning steg 1–KMKB inför planerad vindkraftsutbyggnad i Lebo och Stämshult, Hjorteds socken, Småland, Västerviks kommun, Kalmar län. AC-rapport 1210. Britta Wennstedt Edvinger.

Gunnilstorp projektområde för vindkraft: arkeologisk utredning steg 1–KMKB, Stengårdshults, Valdshults, Åkers och Åsenhöga socknar, Småland, Gislaveds, Gnosjö och Vaggeryds kommuner, Jönköpings län. AC-rapport 1209. Britta Wennstedt Edvinger & Magnus Stenhols.

Arkeologisk utredning steg 1–KMKB inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Stensvattsmarken, Bjurholms socken och kommun, Västerbotten. AC-rapport 1208. Britta Wennstedt Edvinger.

Kånna projektområde för vindkraft: arkeologisk utredning steg 1 – KMKB, Boarp, Bäck, Kånna och Mjäryd, Kånna och Södra Ljunga socknar, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län. AC-rapport 1207. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Kulturvärden på Skottfjället: påverkansanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad, Bro, Bärfendals och Svarteborgs socknar, Bohuslän, Lysekils och Munkedals kommuner, Västra Götalands län. AC-rapport 1206. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Fågelås–Hökensås: arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Södra Fågelås socken, Västergötland, Hjo kommun, Västra Götalands län. AC-rapport 1205. Britta Wennstedt Edvinger.

Knuts kulle: arkeologisk utredning steg 1 inom trakten Gynnås, Åsenhöga socken, Små­land, Gnosjö kommun, Jönköpings län. AC-rapport 1204.  Britta Wennstedt Edvinger.

Örevattenåsen: arkeologisk utredning steg 1–KMKB, Romelanda socken, Bohuslän, Kungälvs kommun, Västra Götalands län. AC-rapport 1203. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Vetlycke: arkeologisk utredning steg 1 inom trakterna Laduryd, Rotavik, Tången och Vetlycke, Söderåkra socken, Småland, Torsås kommun, Kalmar län. AC-rapport 1202. Britta Wennstedt Edvinger.

Ekesbo–Gullered: arkeologisk utredning steg 1–KMKB, Gullereds socken, Väster­göt­land, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. AC-rapport 1201.  Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

 

 

PMAC

 

2017

 

 

PM. 2017-12-01. Bedömning av fornlämningspotential inom Blaklidens vindpark, Fredrika socken, Lappland, Åsele kommun, Västerbottens län. PMAC2017-045-AC. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-12-01. Bedömning av fornlämningspotential inom Fäbodbergets vindpark, Fredrika och Lycksele socknar, Lappland, Åsele och Lycksele kommuner, Västerbottens län.  PMAC2017-031-AC. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-11-27. Rapport över kompletterande arkeologisk utredning steg 1 i Stigareds projektområde för vindkraft, Gästared och Stigared, Gullereds socken, Västergötland, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. PMAC2017-044-O. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-11-25. Fäbodväsendet i Fageråsens projektområde för vindbruk, Malungs socken, Malung-Sälens kommun, Dalarnas län. PMAC2017-041-W. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-11-08. Rapport över platsbesök vid förmodad fångstgrop och kompletterande arkeologisk utredning steg 1 i Kråktorpets projektområde för vindkraft, Lidens socken, Medel­pad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. PMAC2017-040-Y. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-11-08. Rapport över kompletterande arkeologisk utredning steg 1 i Nylandsbergens projektområde för vindkraft, Indals-Nyland och Sodalen i Indals socken och Nora i Sättna socken, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. PMAC2017-039-Y. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-10-27. Rapport över frivillig arkeologisk utredning steg 1 på gränsen mellan Bromsjöbodar och Fornbohyttan, Linde socken, Västman­land, Lindesbergs kommun, Örebro län. PMAC2017-034-T. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-07-25.  Rapport över besiktning av fäbodlämningen Lockne 290, Lockne-Bleka 2:4>5 och Loke 1:20, Lockne socken, Östersunds kommun, Jämtlands län, dnr431-6736-2016. PMAC2017-027-Z. Kjell Edvinger.

 

PM. 2017-05-17. Rapport över arkeologisk utredning inför vindkraftsutbyggnad på Gärdes­floberget, Rätans socken, Bergs kommun, Jämtlands län. PMAC2016-040-Z. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-02-07. Rapport över besiktning på Rödmyrberget, Sörutansjö 1:3 >1, Högsjö socken, Ångermanland, Härnösands kommun, Väster­norrlands län. PMAC2017-002-Y. Kjell Edvinger.

 

PM. 2017-01-27. Sjöarbergets vindkraftverk och Fågelsjö gammelgård. PMAC2016-045-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


 


 2016


PM. 2016-12-07. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Avasjö 1:18, del av, Dorotea socken, Lappland, Dorotea kommun, Västerbottens län. PMAC2016-018-AC. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-12-06. Rapport över arkeologisk utredning, Klövsjö 7:49, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län. PMAC2016-031-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-11-22. Rapport över arkeologisk utredning, Granbo 5:1>2 och S, Hanebo socken, Bollnäs kommun, Gävleborgs län. PMAC2016-038-X. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-11-21. Angående fornlämningspotential vid område för planerad berg- och moräntäkt inom Vettasjoki 6:1, Gällivare socken, Lappland, Gällivare kommun, Norrbottens län. PMAC2016-043-BD. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-09-30. Rapport över arkeologisk utredning inför planerat vattenbruk inom Västgård 1:1>1, Kalls socken, Åre kommun, Jämtlands län. PMAC2016-035-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-07-13 . Rapport över arkeologisk utredning inför nya vägar vid Midskogs kraftverk, Stuguns socken, Ragunda kommun, Jämtlands län. PMAC2016-030-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-06-23. Rapport över arkeologisk förundersökning vid Notån, bo­platsen Hällesjö 207:1, Alanäset 2:44>3, Hällesjö socken, Bräcke kommun, Jämtlands län. PMAC2015-015-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-06-12. Rapport över arkeologisk utredning vid Midskogs kraftverk, Lits och Stuguns socknar, Östersunds och Ragunda kommuner, Jämtlands län. PMAC2016-026-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-05-18. Rapport över besiktning av fornlämning Brunflo 151:1, bläst­brukslämning, på traktgränsen mellan Ope och Torvalla, Brunflo socken, Östersunds kommun, Jämtlands län. PMAC2016-022-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-05-06. Rapport över arkeologisk utredning inför planerat vattenbruk inom Västgård 1:1>1, Kalls socken, Åre kommun, Jämtlands län. PMAC2016-014-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-02-15a. Preliminär kulturmiljöanalys: kulturvärden utmed väg 168, sträckan Tjuvkil–Vävra och Risby–Stället, Lycke, Hålta och Ytterby socknar, Kungälvs kommun, Västra Götalands län. PMAC2016-003-O. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-02-15b. Preliminär kulturmiljöanalys: kulturvärden utmed väg 574, sträckan Kode–Kareby, Solberga och Kareby socknar, Kungälvs kommun, Västra Götalands län. PMAC2016-003-O. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-02-15c. Preliminär kulturmiljöanalys: kulturvärden utmed väg 604, Tofta–Kärna, Torsby socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län. PMAC2016-003-O. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-01-11. Rapport över arkeologisk utredning, Luspen 3:6, 3:116 m.fl., Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens län, dnr 431-5883-2015. PMAC2015-037-AC. Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

2015


PM. 2015-11-30. Rapport över arkeologisk utredning steg 1 inom del av Södersättra 4:23 m.fl., Sollentuna socken, Sollentuna kommun, Stockholms län. PMAC2015-053-AB. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2015-11-09. Rapport över besiktning av kulturminnen inom Zinkgruvans projektområde för vindkraft, Askersunds och Motala kommuner, Örebro och Östergötlands län. PMAC2015-042-TE. Kjell Edvinger.


PM. 2015-11-04. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Kaskeluokt 2:11, Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens län. PMAC2015-041-AC. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2015-09-04. Rapport över arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid ledningsarbeten vid lämningarna Hackås 321, småindustriområde, och Hackås 324, flottningsränna, Hackås socken, Bergs kommun, Jämtlands län, dnr 431-3494-2015. PMAC2015-024-Z. Kjell Edvinger.


PM. 2015-09-04. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Rörbäcksnäs 2:31, Lima socken, Malung-Sälens kommun, Dalarnas län, dnr 431-5937-2015. PMAC2015-032-W. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2015-08-13. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Nedernora 1:118>6, Stora Skedvi socken, Säters kommun, Dalarnas län, dnr 431-3789-2015. PMAC2015-027-W. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2015-06-24. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Övsjö 1:76>1, Håsjö socken, och Gastsjö 5:15>5, Hällesjö socken, Bräcke kommun, Jämtlands län. PMAC2015-033-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2015-06-01. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Vemdalens kyrkby 55:6>2, Vemdalens socken, Härjedalens kommun, Jämtlands län. PMAC2015-019-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2015-05-18. Rapport över kompletterande arkeologisk utredning steg 1 inom Erikstad, Johanneshus, Simmarp och Vittaryds-Nygård, Vittaryds socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län. PMAC2015-023-G. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2015-03-09. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Skogsäng 1:3, Mellby socken, och Horsaberg 2:2 och 2:3, Skede socken, Småland, Vetlanda kommun, Jönköpings län. PMAC2015-007-F. Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

2014


PM. 2014-11-20. Uppdatering med anledning av ny kulturmiljölag av antikvariska bedömningar av kulturhistoriska lämningar i en planerad vindpark: Dalåsen, Bergs kommun, Jämtlands län. PMAC2014-056-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-09-06. Rapport över arkeologisk utredning inom fastigheten Norsjö 2:12 och boplatsen Norsjö 107:1, Norsjö socken och kommun, Västerbottens län.  PMAC2014-007-AC. Britta Wennstedt Edvinger.


PM.  2014-08-22. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Stormon, Högsjö socken, Ånger­manland, Härnösands kommun, Västernorrlands län. PMAC2014-045-Y. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-08-17. PM: stenålder i Målarbergets projektområde för vindkraft. PMAC2014-027-UW. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-07-11. Rapport över arkeologisk utredning steg 1 inom Brinken och Gårdbäck, Norsjö socken, Norsjö kommun, Västerbottens län.PMAC2014-026-AC. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-04-16.  Uppdatering med anledning av ny kulturmiljölag av antikvariska bedömningar av kulturhistoriska läm­ningar i projektområdet Målarberget, Avesta och Norbergs kommuner, Dalarnas och Västmanlands län. PMAC2014-023-UW. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-03-05. Uppdatering med anledning av ny kulturmiljölag av antikvariska bedömningar av kulturhistoriska lämningar belägna i en planerad vindpark: Hälsingeskogen, Ovanåkers kommun, Gävleborgs län. PMAC2014-016-X. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-02-26. Uppdatering med anledning av ny kulturmiljölag av antikvariska bedömningar av kulturhistoriska lämningar i en planerad vindpark vid Horshaga, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PMAC2011-049-G. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-02-03. Rapport över arkeologisk utredning steg 1 av fyra vägsträckor inom den planerade vindparken Tvinnesheda, Nottebäcks och Åseda sn, Åseda kommun, Kronobergs län. PMAC2013-049-G. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-01-17. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Husta 1:15, Gnarps socken, Hälsingland, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län. PMAC2014-004-X. Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

2013


PM. 2013-10-20. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, korrigerad lednings­sträckning inom trakten Källerud, Täby socken, Närke, Örebro kommun, Örebro län. PMAC2013-043-T. Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

 

2012


PM. 2012-10-11. Arkeologisk utredning av uppställningsplatsen för ett vindkraftverk i anslutning till Hultema pro­jektområde för vindkraft, Tybble 1:7, Tjällmo socken, Motala kom­­mun, Östergötlands län. PMAC2012-061-E. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2012-10-11. Kompletterande arkeologisk utredning steg 1 av upp­ställningsplatser för vindkraftverk och vägkorri­dorer i Räns­lidens pro­jekt­område för vindkraft, Dalskogs socken, Melleruds kom­­mun, Västra Götalands län. PMAC2012-066-O. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2012-10-05. Arkeologisk utredning av vägkorridorer till Skedala pro­jektområde för vindkraft, Enslövs socken, Halmstads kom­­mun, Hallands län. PMAC2012-065-N. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2012-04-12. Angående fynd av halsring av brons inom Bjälebo, Kristdala socken, Småland. PMAC2012-021-H. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2012-02-03. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Degerkölen, Färila socken, Hälsingland, Ljusdals kommun, Gävleborgs län. PMAC2011-076-X. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2012-01-20. Angående verksplaceringar och vägar i förhållande till kultur­­miljö­vårdsintressen i en planerad vindpark vid Horshaga, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PMAC2011:103 G. Britta Wennstedt Edvinger.


 

2011

 

PM. 2011-12-08. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Storhöjden och Törstaåsen, Kramfors kommun, Västernorrlands län. PMAC2011:87 Y. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-12-23. Mullberget: kompletterande arkeologisk utredning steg 1, Rätans socken, Jämtland, Bergs kommun, Jämtlands län. PMAC2011:81 Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-12-20. Handsjökrusen: arkeologisk utredning, Rätans socken, Jämtland, Bergs kommun, Jämtlands län. PMAC2011:85-Z. Kjell Edvinger.


PM. 2011-12-19. Gärdesfloberget: arkeologisk utredning, Rätans socken, Jämtland, Bergs kommun, Jämtlands län. P2011:036-Z. Kjell Edvinger.


PM. 2011-12-15. Kompletterande arkeologisk utredning i Kamsåsens projektområde för tre vindkraftverk, Hallens socken, Åre kom­mun, Jämtlands län. PMAC2011:100 Z. Kjell Edvinger.


PM. 2011-11-19. Kompletterande arkeologisk utredning i Mullberget, projektområde för vindkraft, Rätans socken, Bergs kom­mun, Jämtlands län. PMAC2011:81 Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-10-03. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Spjutåsberget, Fröland, Säbrå och Häggdångers socknar, Ångermanland, Härnösands kommun, Västernorrlands län. PMAC2011-057-Y. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-09-27. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Knäsjöberget, Graninge socken, Ångermanland, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. PMAC2011-051-Y. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-09-25. Kompletterande arkeologisk utredning vid Tritteboda projektområde för vindkraft, Hultsjö socken, Sävsjö kommun, Jönköpings län. PMAC2011:69 F. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-08-29. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Fängsjön–Storsjöhöjden, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. PMAC2011-058-Y. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-08-23. Bemötande av länsstyrelsens internyttrande avseende på­verkan av vindkraftsutbyggnad på riksintresset för kultur­miljö K46 Halltorp–Hagby, dnr 551-744-10. PMAC2011-065-H. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-06-17. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark: Grönmyrberget, Hemsön, Härnösands kommun, Västernorrlands län. PMAC2011:44 Y. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-04-26. Potentiell fornlämningsförekomst vid planerad vindpark vid Blåsmark, Hortlax och Pite socknar, Piteå kommun, Norrbottens län. PMAC2011:17 BD. Britta Wennstedt Edvinger.


PM 2011-02-21. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark: Ådalen Norra, Kramfors kommun, Västernorrlands län. PMAC2011:01 Y. Britta Wennstedt Edvinger.


 

2010

 

PM. 2010-12-18. Kulturvärden vid Rävbacka: kompletterande arkeologisk utredning och påverkansanalys, Skallsjö socken, Västergötland, Lerums kommun, Västra Götalands län. PMAC2010:86 O. Kjell Edvinger & Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2010-10-21. Särskild arkeologisk utredning etapp 1, Åtvidaberg 6:8, 6:14 och 6:27, Åtvids socken, Åtvidabergs kommun, Östergötlands län. PMAC2010:81 E. Kjell Edvinger.


PM. 2010-10-11. Kronoberget: kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Knista och Kvistbro socknar, Närke, Lekebergs kommun, Örebro län. PMAC2010:77 T. Kjell Edvinger & David Loeffler.


PM. 2010-10-01. Rapport: återdeponering av boplatsmaterial från förhistorisk boplats, Sibbarp 213, Varbergs kommun, Halland, dnr 431-7714-06. PMAC2006-030-N. Britta Wennstedt Edvinger.


PM 2010-09-28. Velinga: kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Daretorps och Velinga socknar, Västergötland, Tidaholms kommun, Västra Götalands län. PMAC2010:71 O. David Loeffler & Britta Wennstedt Edvinger.


PM 2010-09-27. Kulturhistorisk förstudie inför planerade vindparker på Stöttingfjället, Stensele och Vilhelmina socknar, Lappland, Storumans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. PMAC2010:73 AC. Britta Wennstedt Edvinger.


PM 2010-09-08. Utby-Soldattorpet: fältinventering och översiktlig kulturhistorisk dokumen­tation, Utby 6:1, Utby 18:12 och Soldattorpet 1:11, Utby socken, Västergötland, Mariestads kommun, Västergötlands län. PMAC2010:74 O. Kjell Edvinger & Magnus Stenhols.


PM 2010-07-15. Tre generationer åkerdiken: arkeologisk undersökning, Skepplanda 217, Västergötland, Ale kommun, Västra Götalands län. PMAC2007:48 O. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2010-07-14. Vindkraftverk i Brotorp: särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Brotorp 5:1, Fivelstads socken, Östergötland, Motala kommun, Östergötlands län. PMAC2009:62 E. Magnus Stenhols.


PM. 2010-07-14. Två vindkraftverk i Tägneby: särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Stora Lund 4:2 och Tägneby 2:5, Västra Tollstads socken, Östergötland,  Ödeshögs kommun, Östergötlands län.  PMAC2009:61 E. Magnus Stenhols.


PM. 2010-07-14. Särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Bondorlunda 2:7 och 4:1, Strå och Hovs socknar, Östergötland, Vadstena kommun, Östergötlands län. PMAC2009:62 E. Magnus Stenhols.


PM. 2010-06-28. Kultur- och naturvärden på Rödmyrberget: arkeologisk utredning och naturvärdesinventering, Säbrå socken, Ångermanland, Härnösands kommun, Västernorrlands län. PMAC2010-059-Y. Britta Wennstedt Edvinger, Kjell Edvinger & Lena van den Brink.


PM. 2010-05-11. VKV 2 i Assjö: särskild arkeologisk utredning, etapp 1, Assjö 2:1, Askeryds socken, Småland, Aneby kommun, Jönköpings län. PMAC2010-054-F. Magnus Reuterdahl.


PM. 2010-06-18. Hornmyran: kulturhistorisk förstudie, Lycksele socken, Lappland, Lycksele kommun, Västerbottens län. PMAC2010-052-AC. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2010-05-10. Arkeologisk förundersökning av fossil åker Växjö 294, del av, Växjö socken, Småland, Växjö kommun, Kronobergs län. PMAC2010-027-G. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2010-05-06. Kulturhistorisk förstudie inför tre planerade vindkraftverk, Lekvall, Hjärtums socken, Bohuslän, Lilla Edets kommun, Västra Götalands län. PMAC2010-023-O. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2010-04-23. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Tritteboda, Asa och Hultsjö socknar, Småland, Växjö och Sävsjö kommuner, Kronobergs och Jönköpings län. PMAC2009-029-FG. Magnus Reuterdahl.


PM. 2010-04-20. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Granliden, Arvidsjaurs socken, Lappland, Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län. PMAC2010-024-BD. David Loeffler & Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2010-02-26. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Sidensjö socken, Ångermanland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. David Loeffler & Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

2009


PM. 2009-12-11. Kulturmiljöpåverkan och fornlämningsförekomst vid alternativ position för vindkraftverk, planerad vindpark i Bökås, Hylte kommun, Hallands län. PMAC2009-090-N. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2009-11-13. Preliminär redovisning av utförd arkeologisk för­under­sökning vid Mellinge­holm, Norrtälje kommun, Stockholms län, dnr 431-09-33979. Kjell Edvinger.


PM. 2009-10-09. Rapport: särskild arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, fastigheterna Hacke­ryd 5:5, Västerlösa 1:22 och Västerlösa-Ås 3:1, Västerlösa socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. Kjell Edvinger & Magnus Reuterdahl.


PM. 2009-09-18. Rapport: arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Gislorp 1:1, Klockrike socken, Motala kommun, Östergötlands län. Magnus Reuterdahl.


PM. 2009-09-07. Rapport: arkeologisk utredning, Medhamra 1:1, Hagebyhöga socken, Vad­stena kommun, Östergötlands län. Svante Norr & Anneli Sundkvist.


PM. 2009-09-03. Kulturhistorisk förstudie inom området för en plane­rad vindpark vid Lemnhult, Vetlanda kommun, Jön­köpings län. Björn Winberg & Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2009-08-10. Kulturhistorisk förstudie inom området för en pla­nerad vindpark vid Flöxhult, Älghults socken, Upp­vid­inge kom­mun, Kronobergs län. PMAC2009-034-G. Björn Winberg & Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2009-06-18. Komplettering av arkeologisk utredning inför planerade vind­kraftverk på Trappberget och Skallberget, Anundsjö socken, Ångermanland. PMAC2009-063-Y. Anneli Sundkvist & Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2009-06-01. Kulturhistorisk förstudie inom området för en planerad vind­­­park vid Tvinnesheda, Uppvidinge kommun, Krono­bergs län. PMAC2009-032-G. Magnus Reuterdahl & Kjell Edvinger.


PM. 2009-04-30. Komplettering av arkeologisk utredning inför planerade vindkraftverk vid Gunnarby, Skredsviks socken, Bohuslän. PMAC2009-033-O. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2009-02-05. Berg – Sävsjöström: kulturhistorisk förstudie inför planerad elanslutning till vindpark vid Berg, Älghults och Lenhovda socknar, Småland. PMAC2009-006-G. Kjell Edvinger.


PM. 2009-01-27. Kulturhistorisk förstudie inom området för en planerad vindpark vid Sävse­red, Breareds socken, Halland. Britta Wennstedt Edvinger.


 

2008

 

PM. 2008-11-27. Kulturhistorisk förstudie och preliminär bedömning av kultur­miljöpåverkan av en planerad vindpark inom delar av Fröslida, Lopered och Bökås i Torups socken, Hylte kommun, Hallands län. PMAC2008-074-N. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2008-11-17. Rapport: Arkeologisk utredning, Stentjärnåsen–Medskogen, Härjedalens kommun, Jämtlands län. PMAC2008-065-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2008-11-10. Preliminär bedömning av kulturmiljöpåverkan av en planerad vindpark inom Hjuleberg 2:1, Abilds och Vessige socknar, Falkenbergs kommun, Hallands län. PMAC2008-073-N. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2008-11-05. Rapport: frivillig arkeologisk utredning vid Öjaby herrgård, Öjaby 20:74, Växjö socken, Växjö kommun, Kronobergs län. David Loeffler.


PM. 2008-10-08. Rapport: arkeologisk utredning, Habborsby 2:2, Valla socken, Tjörns kommun, Västra Götalands län. PMAC2008-029-O. Kjell Edvinger.


PM. 2008-08-22. Kulturhistorisk förstudie och bedömning av potentiell kultur­minnes­förekomst inom området för en planerad vind­park vid Putsered, Knäreds, Hishults och Markaryds sock­nar, Laholms och Markaryds kommuner, Hallands och Kronobergs län. PMAC2008-075-N. Kjell Edvinger.


PM. 2008-08-19. Rapport: arkeologisk utredning etapp 1, Björnbacka – Rodovålen, Härjedalens kommun, Jämtlands län. PMAC2008-017-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2008-06-29. Rapport: arkeologisk utredning etapp 1, Knäreds socken, La­holms kommun, Hallands län. PMAC2008-002-N. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2008-06-27. Kulturhistorisk förstudie och bedömning av potentiell kultur­minnesförekomst inom området för en planerad vind­park i Hjortseryd - Abbeshult, Vrå socken, Ljungby kom­mun, Kronobergs län. PMAC2008-022-G. Kjell Edvinger.

 

 

2007


PM. 2007-10-18. Preliminär bedömning av kulturmiljöpåverkan vid planerade vindkraftverk, Öjared, Lerums kommun, Västra Götalands län. PMAC2007-009-O. Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

2006

 

PM. 2006-12-13. Rapport: arkeologisk förundersökning, fornlämning 326:1, Växjö socken, Växjö kommun, Kronobergs län. (Länsstyrelsen i Kronobergs län dnr 431-10456-06.) PMAC2006-040-G. Kjell Edvinger.

 

PM. 2006-11-05. Rapport: arkeologisk utredning etapp 1, Hjärtared 2:2 och 2:4, Ullareds sn, Falkenbergs kommun, Hallands län. (Länsstyrelsen i Hallands län dnr 431-15429-06.)  PMAC2006-036-N. Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

2005

-

 

 

2004

 

PM. 2004-10-06. Bedömning av potentiell fornlämningsförekomst vid Vindkompaniets väg­alternativ 2 – 3 Kaitum–Sjisjka, Gällivare krölm, Gällivare sn, Norrbottens län. PMAC2013-013-BD. Britta Wenn­stedt Edvinger.

 

 

2003

 

PM. 2003-06-18. Särskild arkeologisk utredning: ny sträckning av väg 535, Björnsjön – Rätans­avan, Storsjö 13:4 – Tossåsen 1:1, Storsjö sn, Bergs kn, Jämtlands län. (Läns­styrelsen i Jämt­lands län dnr 431-8508-02.) PMAC2003-001-Z. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2003-01-21. Några antikvariska aspekter på utbildning inom skogsvårdsstyrelsens Skog & historia-projekt. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

 

 

2002

 

PM. 2002-10-04. Särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Sölvsved 1:11>10, Kalls sn, Åre kn, Jämtlands län. (Länsstyrelsen i Jämtlands län dnr 431-8063-02.) Kjell Edvinger.