År: 
2007
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Stora rör: arkeologisk efterundersökning av en stormskadad grav, fornlämning 3, Annerstads socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län

RAC: 

JA38