År: 
2009
Författare: 

Eva Klotz

Titel: 

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Furuby, Furuby socken, Småland, Växjö kommun, Kronobergs län

RAC: 

2009:15