År: 
2005
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Ekesås 1:1, Gårdsby sn, Småland: arkeologisk utredning år 2005

RAC: 

JA18

År: 
2004
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Pär Connelid

Titel: 

Sandsbro, Gårdsby sn, Småland: landskapshistorisk analys

RAC: 

JA12

År: 
2003
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Sandsbro, Gårdsby sn, Småland: rapport över en arkeologisk undersökning år 2003

RAC: 

JA11