År: 
2009
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

En vindpark i Värnanäs: arkeologisk utredning och KMKB inom en del av Halltorps socken, Småland, Kalmar kommun, Kalmar län

RAC: 

2009:30