År: 
2010
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger, David Loeffler & Magnus Reuterdahl

Titel: 

Hamneda projektområde för vindkraft: arkeologisk utredning – kulturmiljökonse-kvensbeskrivning, Hamneda socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län

RAC: 

2010:05

År: 
2010
Författare: 

David Loeffler

Titel: 

Tre vindkraftverk i Hamneda-Horn: arkeologisk utredning och KMK, Hamneda socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län

RAC: 

2010:03