År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger och Kjell Edvinger

Titel: 

Kånna projektområde för vindkraft: arkeologisk utredning steg 1 – KMKB, Boarp, Bäck, Kånna och Mjäryd, Kånna och Södra Ljunga socknar, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län

RAC: 

ACR1207