År: 
2007
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk undersökning på Ågårdsberget: RAÄ 123, Ljungby socken och kommun, Kronobergs län

RAC: 

JA25

År: 
2005
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning vid Lagavallens grusplan, Hångers 321, Ljungby sn och kn, Kronobergs län

RAC: 

JA22

År: 
2009
Författare: 

Kjell Edvinger & Leif Jonson

Titel: 

Efterundersökning av stormskadad grav på vårdat gravfält, Ljungby 4, Småland, Ljungby 7:10, Ljungby kommun, Kronobergs län

RAC: 

2009:22