År: 
2013
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger och Kjell Edvinger

Titel: 

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad i projektområdet Lockarp, Skede socken, Vetlanda kommun, och Mellby socken, Eksjö kommun, Småland, Jönköpings län