År: 
2009
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

En fossil åker från nyare tid: arkeologisk förundersökning av fornlämning 149, del av, Öja socken, Småland, Växjö kommun, Kronobergs län

RAC: 

2009:23