År: 
2009
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

En fossil åker vid väg 120: arkeologisk undersökning av fornlämning 19:2, del av, Södra Sandsjö socken, Småland, Tingsryds kommun, Kronobergs län

RAC: 

2009:25