År: 
2010
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Vindkraftverk i Väckelsång: arkeologrisk utredning och påverkansanalys, Ekeryds projektområde för vindkraft, Väckelsångs socken, Småland, Tingsryds kommun, Kronobergs län

RAC: 

2010:13