År: 
2009
Författare: 

Anneli Sundkvist & Eva Klotz

Titel: 

Johanneshus: arkeologisk utredning steg 1 inför en planerad vindpark i Vittaryds socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län

RAC: 

2009:19