Vad säger kunder och tillsyns-myndigheter om Arkeologicentrums tjänster och rapporter?

"Som vanligt, en utmärkt rapport som jag inte har några invändningar emot." (Länsstyrelsen, OH)

"Stort tack för rapporten. Den känns väldigt väl genomarbetad och bra! Jag tar det vidare mot LST. Stort tack för er insats i detta projekt!" (LE)

"Stort tack för texten! Helnöjd med den!" (RO)

"LST ... ringde precis till mig för att ställa frågor om er med hänsyn till att ni uppgett mig som referens. Hon ställde massor med frågor och jag svarade att ni har bra och realistiska anbud, ni håller tider och utlovade leveranser, ni är lätta att kommunicera med och ni levererar rapporter av god kvalitet.  Jag svarade att jag har samarbetet med er i väldigt många olika projekt under 10 år och alltid är nöjd. Kort sagt; jag rekommenderar dem att jobba med er." (ÅL)

"Bra rapport till alla delar. Fantastiskt bildmaterial! Förklarar en hel del som annars kan vara lite svårbegripligt." (Länsstyrelsen, OH)

"Gediget arbete!" (GL)

"Tack för ett väl utfört arbete i svåra förhållanden." (Länsstyrelsen, DL)

"Rapport och redovisning tillfyllest som vanligt." (Länsstyrelsen, OH)

"Tack så mycket för ett gott hantverk!" (AE)

"Bra rapport." (Länsstyrelsen, OH)

"... mycket nöjda med rapporten" (ILH)

"Ni är bara bäst! Tack för snabb och fin service." (FS)

"Tack för en bra och utförlig rapport. Inga ändringar är nödvändiga." (Länsstyrelsen, BS)

 "Underbart!  En metodisk och systematiskt grundad sågning, helt baserad på sakargument och vetenskap, toppad med knivskarp argumentation!" (DM)

 "... den arkeologiska förundersökningen genomförd av Arkeologicentrum AB är väl utförd och bra avrapporterad." (Länssstyrelsen, BS)

"Rapporten ser bra ut, den har en tydlighet vad gäller fynd, anläggningar och schakt som vi uppskattar." (Länsstyrelsen, JN)

 "Tack [...] för ett bra och i rätt tid utfört arbete!" (AL)

"Mycket bra, tack! Vi är helt nöjda och har inget att tillägga." (JR)

"Tack för en knivskarp och kristallklar rapport ! Jag läste den med stort intresse och är imponerad av den kompletta och klargörande analysen." (DM)

"...ser jättebra ut, lättöverskådligt och tydligt!" (RP)

"En bra, innehållsrik och tydlig rapport" (Länsstyrelsen, BS)

"Tack för […] ett bra utfört arbete!" (PK)

"Vi känner oss trygga i den kvalitet som Arkeologicentrum levererar."  (OT)

"Vi har haft samrådsmöten nu i juni för detta projekt; ett möte i […] och ett i […]. Mötena var lugna men fyllda av frågor om allt möjligt… En person (NN) frågade särskilt, vid upprepade tillfällen, om vilka som ska göra den arkeologiska utredningen. Jag svarade att det var Arkeologicentrum och det tyckte han var bra, ni var seriösa och grundliga, sa han, och det vet ju också vi. "(VN)

"Jag har läst rapporten om […] i veckan och vill bara meddela att jag är mycket nöjd och har inte hittat några oklarheter. Tack så mycket för ett bra jobb och en snygg rapport!" (HL)

"Tack för manuset, […] det är välgjort och lättläst. Bra jobbat!" (Länsstyrelsen, JM)

"Tänkte bara berätta att era rapporter är uppskattade här på […]! Ni skriver så att rapporterna blir lättlästa och så att man blir lite nyfiken på stenåldersmänniskor och andra filurer. Rapporterna har dessutom varit ordentligt genomarbetade innan vi fått dem. Vi är verkligen nöjda!" (SD)

"Tack för ett bra arbete!" (PR)

"Tack för att […] följde med och assisterade oss under våra möten förra veckan. Det betydde mycket för oss och både NN och jag vill passa på att säga att vi verkligen uppskattar samarbetet med [Arkeologicentrum]. Vi känner oss tryggt omhändertagna vad gäller [kulturmiljöarbetet]." (MF)