År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad i Hälsingeskogen, Alfta socken, Hälsingland, Ovanåkers kommun, Gävleborgs län

RAC: 

ACR1214