År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Kulturvärden i kraftledningsgatan: arkeologisk utredning steg 1 sträckan Blyberg–Näckådalen, Orsa, Våmhus och Älvdalens socknar, Orsa, Mora och Älvdalens kommuner, Dalarnas län

RAC: 

2011:26