År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Kulturhistorisk utredning inför ett planerat vindkraftverk, Hjällbo 104:1, Angereds socken, Västergötland, Göteborgs stad, Västra Götalands län

RAC: 

2011:03