År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Kompletterande arkeologisk utredning steg 1 vid station Lindbacka; Ånsta, Örebro socke, Närke, Örebro kommun, Örebro län 

RAC: 

2012:04

År: 
2013
Författare: 

Magnus Stenhols

Titel: 

Gamla vägen: särskild arkeologisk utredning inom detaljplaneområdet Nikolai 3:69 m.fl., Ånsta socken, Närke, Örebro kommun, Örebro län

RAC: 

2013:01