År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & David Loeffler

Titel: 

Trappberget – Skallberget: arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark i Anundsjö socken, Ångermanland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län

RAC: 

2008:21

År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & David Loeffler

Titel: 

Gårmyrberget: arkeologisk utredning och KMKB för vindkraftverk i Anundsjö socken, Ångermanland, Örnsköldsvik kommun, Västernorrlands län

RAC: 

2008:19

År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Solbergsliden: arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning inför en planerad vindpark i Anundsjö socken, Ångermanland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län

RAC: 

2008:18

År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & David Loeffler

Titel: 

Bräntet: arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark i Anundsjö socken, Ångermanland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län

RAC: 

2008:17

År: 
2009
Författare: 

Anneli Sundkvist & Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Bräntet, Holmträsk, Anundsjö socken, Ångermanland, och Åsele socken, Lappland, Örnsköldsviks och Åsele kommuner, Västernorrlands och Västerbottens län

RAC: 

2009:26

År: 
2010
Författare: 

David Loeffler

Titel: 

Arkeologisk utredning inför planerad elanslutning mellan Hällby kraftstation och en vindpak på Trappberget och Skallberget, Anundsjö socken, Ångermanland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län

RAC: 

2010:10