År: 
2009
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Lisbet Bengtsson

Titel: 

Senmesolitiska spår: arkeologisk undersökning av fornlämning 120, Askims socken, Västergötland, Göteborgs stad, Västra Götalands län

RAC: 

2009:17