År: 
2009
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Eva Klotz

Titel: 

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Askomebjär, Askome och Vessige socknar, Falkenbergs kommun, Hallands län

RAC: 

2009:14