År: 
2017
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Syrhåla och Sörred: Arkeologisk utredning steg 1, inom delar av Björlanda och Lundby socknar,  Bohuslän och Västergötland,  Göteborgs stad, Västra Götalands län

RAC: 

ACR1709

År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning inför planerad byggnation inom Sörred 8:2, Björlanda socken, Bohuslän, Göteborgs stad, Västra Götalands län

RAC: 

2008:08