År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning steg 1–KMKB inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Stensvattsmarken, Bjurholms socken och kommun, Västerbotten

RAC: 

ACR1208