År: 
2012
Författare: 

Britta wennstedt Edvinger och Kjell Edvinger

Titel: 

Kulturvärden på Skottfjället: påverkansanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad, Bro, Bärfendals och Svarteborgs socknar, Bohuslän, Lysekils och Munkedals kommuner, Västra Götalands län

RAC: 

ACR1206

År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför en planerad 130 kV-ledning på sträckan Färlev–Tossene, Tossene, Bro och Håby socknar, Bohuslän, Sotenäs, Lysekils och Munkedals kommuner, Västra Götalands län

RAC: 

ACR1215