År: 
2020
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Kvarteret Messmöret 1: arkeologisk utredning i Ängsmon, Brunflo socken, Östersunds kommun, Jämtlands län

RAC: 

2020:01

År: 
2012
Författare: 

Maria Hinnerson Berglund & Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

En fångstgrop från bronsåldern: arkeologisk undersökning av fornlämning 289 i Brunflo socken, Östersunds kommun, Jämtlands län

RAC: 

2012:02