År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Ränsliden: arkeologisk utredning steg 1–KMKB inför planerad vindkraftsutbyggnad, Dalskogs socken, Dalsland, Melleruds kommun, Västra Götalands län

RAC: 

2011:25