År: 
2005
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Degernäs 1:3, Degerfors sn och kn, Örebro län: arkeologisk utredning år 2005

RAC: 

JA16