År: 
2013
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Ånhammar: kulturmiljöanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Kulla och Kvattala, Dunkers socken, och Ånhammar Järna, Gryts socken, Flens kommun, Södermanland

RAC: 

ACR1324