År: 
2017
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Horred–Breared: Kompletterande kulturmiljöutredning, Marks kommun Västra Götalands län. Varbergs, Falkenbergs,  Hylte och Halmstads kommuner Hallands län

RAC: 

ACR1708

År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning etapp 1 inför en planerad vindpark i Gastensbo m.fl., Enslövs socken, Halmstads kommun, Halland

RAC: 

2008:13

År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Örken: arkeologisk utredning inför planerade vindkraftverk i Kallarp, Karlstorp, Moshult och Munkabol, Enslövs och Torups socknar, Halland

RAC: 

2008:09

År: 
2010
Författare: 

Magnus Reuterdahl

Titel: 

Fattigstugugrunder och fossila åkrar vid Sennan och Skedala: arkeologisk utredning och KMKB inför vindkraftsutbyggnad, Enslövs socken, Halmstads kommun, Hallands län

RAC: 

2010:16

År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Skedala projektområde för vindkraft: arkeologisk utredning steg 1 – kulturhistorisk förstudie, Enslövs socken, Halmstads kommun, Hallands län 

RAC: 

2011:09