År: 
2009
Författare: 

Anneli Sundkvist & Kjell Edvinger

Titel: 

Särskild arkeologisk utredning inför ombyggnad av riksväg 68, delen Fagersta – Norberg, Västmanlands län

RAC: 

2009:41