År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Kulturmiljöutredning inför planerad vindkraftsutbyggnad i Tornäs projektområde, Föllinge Prästbord 1:1 och Tornäs 2:20, delar av, Föllinge socken, Krokoms kommun, Jämtlands län

RAC: 

ACR1211