År: 
2007
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning inom Sävenäs 165:3 m.fl., Göteborgs socken och kommun, Västra Götalands län

RAC: 

JA31