År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför en planerad 130 kV-ledning på sträckan Färlev–Tossene, Tossene, Bro och Håby socknar, Bohuslän, Sotenäs, Lysekils och Munkedals kommuner, Västra Götalands län

RAC: 

ACR1215