År: 
2016
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning utmed väg 593 genom Hackås, trakterna Lägden, Vinälven, Hov och Billsta, Hackås socken, Bergs kommun, Jämtlands län

RAC: 

2016:02