År: 
2010
Författare: 

Magnus Reuterdahl & Magnus Stenhols

Titel: 

Bland fäbodar och fångstgropar vid Åskälen och Österåsen: arkeologisk utredning och KMKB inför planerade vindkraftverk, Hammerdals och Häggenås socknar, Jämtland, Östersunds och Strömsunds kommuner, Jämtlands län

RAC: 

2010:14