År: 
2009
Författare: 

Eva Klotz

Titel: 

Zinkgruvan: arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark inom Hammars och Godegårds socknar, Askersunds och Motala kommuner, Örebro och Östergötlands län

RAC: 

2009:45