År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Ny kraftledning på sträckan Lindbacka–Östansjö: arkeologisk utredning steg 1–KMKB, Örebro, Täby, Kräcklinge, Hardemo, Viby och Hallsbergs socknar, Närke, Örebro, Lekebergs, Kumla och Hallsbergs kommuner, Örebro län

RAC: 

2012:03