År: 
2010
Författare: 

Kjell Edvinger

Titel: 

Projektområdet Lyrestad: arkeologisk utredning steg 1 av vägkorridorer och planerade uppställningsplatser för vindkraftverk, Lyrestads, Fredsbergs, Färeds och Hassela socknar, Mariestads kommun, Västra Götalands län

RAC: 

2010:17

År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Lyrestad: arkeologisk utredning steg 1 av vägkorridorer och planerade uppställningsplatser för vindkraftverk, Lyrestads, Fredsbergs, Färeds och Hassela socknar, Mariestads kommun, Västra Götalands län

RAC: 

2011:14