År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Holmsjöåsen: kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Haverö-Viken och Kölsillre, Haverö socken, Medelpad, Ånge kommun, Västernorrlands län

RAC: 

2011:12