År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & David Loeffler

Titel: 

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Stora Gunnarsvattnet, Hjärtums och Västerlanda socknar, Bohuslän, Lilla Edets kommun, Västra Götalands län

RAC: 

2008:23

År: 
2010
Författare: 

Magnus Stenhols

Titel: 

Vindpark vid Högen: arkeologisk utredning steg 1 och KMKB, Hjärtums socken, Bohuslän, Lilla Edets kommun, Västra Götalands län

RAC: 

2010:18