År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning steg 1–KMKB inför planerad vindkraftsutbyggnad i Lebo och Stämshult, Hjorteds socken, Småland, Västerviks kommun, Kalmar län

RAC: 

ACR1210