År: 
2009
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & David Loeffler

Titel: 

Ett förhistoriskt kvartsbrott vid Holmsjön: arkeologisk undersökning av fornlämning 225 och 226 i Holms socken, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

RAC: 

2009:46

År: 
2009
Författare: 

David Loeffler

Titel: 

Arkeologisk förundersökning av två förhistoriska boplatser, fornlämning 53 och 57, Holms socken, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

RAC: 

2009:38