År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Gröninge projektområde för vindkraft: kulturhistorisk förstudie, Eneby, Flytthem, Gröninge, Höghult och Väsby, Horns och Hycklinge socknar, Kinda kommun, Östergötlands län

RAC: 

2011:23