År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning steg 1–2 inom fastigheten Hovsta 4:2 m.fl. , Hovsta socken, Närke, Örebro kommun, Örebro län

RAC: 

2012:01