År: 
2001
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Kåtatomter vid Grövlan i nordvästra Dalarna: rapport från en arkeologisk undersökning år 2000

RAC: 

JA01