År: 
2007
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Baggehög och Hakebol: arkeologisk utredning och förundersökning av en gravgrupp, RAÄ 328, i Jörlanda socken, Bohuslän

RAC: 

JA39

År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Camilla Olofsson

Titel: 

Arkeologisk utredning inför nybyggnation av en förskola i Stora Höga, Anrås 1:28, Jörlanda socken, Bohuslän, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

RAC: 

2008:05

År: 
2009
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & David Loeffler

Titel: 

En skärvstenshög och två gravar: särskild arkeologisk undersökning, RAÄ 328, Jörlanda socken, Bohuslän, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

RAC: 

2009:40