År: 
2010
Författare: 

Magnus Stenhols

Titel: 

Särskild arkeologisk utredning inför utvidgning av Kinnaredssågen, Kinnared 4:1, Kinnareds socken, Hylte kommun, Hallands län

RAC: 

2010:21