År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Camilla Olofsson

Titel: 

Klövsjö – Rätan: arkeologisk utredning inför planerad spillvattenledning, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämt-lands län

RAC: 

JA36

År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Storhogna–Utanbergsvallarna, arkeologisk utredning steg 1 inför planerad spillvattenledning, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län

RAC: 

2011:11