År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning etapp 1 och kulturmiljökonsekvensbeskrivning inför en planerad vindpark i Bjälebo och Bråbo, Kristdala socken, Småland, Oskarshamns kommun, Kalmar län

RAC: 

2008:10