År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning steg 2 inom fastigheten Kumla 9:1, Kumla socken, Närke, Kumla kommun, Örebro län

RAC: 

2011:28